Over Help123

Help123 is ontwikkeld op initiatief van de Coalitie Winkelambacht. Dit is een samenwerking van de brancheorganisaties voor kappers (ANKO), bakkers (NBOV), bloemisten (VBW), slagers (KNS) en schoenmakers (NSV). Inmiddels zijn er veel meer branches aangesloten op Help123.

Help123 is speciaal ingericht voor het organiseren van bhv op iedere bedrijfslocatie. Met Help123 stelt u voor uw bedrijf een bhv-plan op en nodigt u medewerkers die daar werken uit voor de opleiding. In het dashboard kunt u uw locatie beheren en zien of uw medewerkers geslaagd zijn.

U kunt Help123 gratis en vrijblijvend uitproberen  door een account aan te maken en vervolgens het bhv-plan op te stellen. U hoeft pas te betalen als u daadwerkelijke uw medewerkers uitnodigt voor Help123.

Waarom Help123?

Als ondernemer probeert u ongelukken te voorkomen, of dit nu gebeurt bij uw medewerkers of uw klanten. Als het noodlot toch toeslaat, wilt u dat iedereen binnen uw bedrijf weet wat hij of zij moet doen. Snel ingrijpen en hulpdiensten waarschuwen, kan erger voorkomen. Het is dus belangrijk om bedrijfshulpverlening (bhv) binnen uw bedrijf goed te organiseren. U doet dit snel en eenvoudig met Help123. Help123 is een app die u kunt gebruiken op desktop, laptop, tablet of smartphone.

Deskundigen van ambulancediensten, brandweer en bhv-specialisten hebben aangegeven wat iedereen zou moeten weten om snel en goed te kunnen handelen bij een ongeluk of calamiteit. Zo is het belangrijk dat mensen weten waar welke hulpmiddelen (zoals brandblusser, EHBO-doos etc.) in het bedrijf liggen en welke afspraken zijn gemaakt (zoals waar verzamelen we bij een ontruiming). Het is ook belangrijk dat mensen in de basis weten hoe ze moeten handelen bij een ongeluk met gevaarlijke stoffen, een ernstig ongeval, een brand of een ontruiming. De leermodule van Help123 is bedrijfsspecifiek en leert alle medewerkers welke afspraken bij uw bedrijf gelden maar ook hoe ze moeten handelen bij een ongeval of calamiteit.

Zie ook het filmpje met meer uitleg over Help123.

Unieke eigenschappen van Help123

Veiligheid

Help123.eu is ontwikkeld omdat ondernemers de veiligheid voor personeel en klanten belangrijk vinden en bhv goed willen organiseren. Voor veel ondernemers is alleen niet duidelijk wat hiervoor nodig is. Ook is niet duidelijk welke wettelijke eisen gelden. De coalitie Winkelambacht heeft daarom samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische Zaken onderzocht op welke wijze bhv praktisch is te organiseren. Eén van de uitgangspunten hierbij was om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Onder meer door te zorgen dat iedereen binnen het bedrijf weet wat te doen bij een ongeval of calamiteit. De cursus is weliswaar minder intensief door het ontbreken van praktijktraining (die niet noodzakelijk is om aan wettelijke eisen te voldoen), maar wel afgestemd op de dagelijkse praktijk van uw bedrijf en voldoet volledig aan de wettelijke bhv-verplichtingen.

Eenvoudig

Ondernemers hebben Help123 ingericht en vormgegeven (voor een impressie van een van de sessies met ondernemers zie dit filmpje ). Het was hierbij belangrijk dat Help123 snel en overal is te gebruiken. Dus geen ingewikkelde inlogsystemen of vragen maar een heldere en intuïtieve applicatie. Met Help123 legt u in drie stappen de bhv-afspraken vast die bij uw bedrijf gelden. Dit kost u per locatie ongeveer 15 tot 20 minuten. Help123 legt deze afspraken vast in het bhv-plan en maakt op basis hiervan een bedrijfsspecifieke bhv-training voor uw medewerkers. Als hun training dreigt te verlopen, herinnert  Help123 u eraan dat het tijd is voor de jaarlijkse herhaling van de training.

Een interactieve training

De online bhv-training is een combinatie van beeld, tekst, spraak en interactieve toetsvragen. Door deze combinatie (gebaseerd op dr. Mayers Cognitive Theory of Multimedia) wordt het leerproces versterkt. Op deze manier zorgt Help123 dat alle medewerkers weten wat ze moeten doen bij een ongeval of calamiteit.

Betaalbaar

Een praktijkcursus bhv kost jaarlijks al gauw tussen de 150 en 300 euro per medewerker. Bovendien kunt u uw medewerker op cursusdagen niet inzetten in uw bedrijf, waardoor de kosten nog hoger uitvallen. Met Help123 betaalt u slechts € 10,00 ex. btw per medewerker per jaar. Voor een betaalbaar bedrag zorgt u dus dat al uw medewerkers op de hoogte zijn en blijven van alle bhv- afspraken die gelden binnen uw bedrijf.

Hoe werkt Help123?

Als ondernemer probeert u ongelukken te voorkomen, of dit nu gebeurt bij uw medewerkers of uw klanten. Als het noodlot toch toeslaat, wilt u dat iedereen binnen uw bedrijf weet wat hij of zij moet doen. Snel ingrijpen en hulpdiensten waarschuwen, kan erger voorkomen. Het is dus belangrijk om bedrijfshulpverlening (bhv) binnen uw bedrijf goed te organiseren. U doet dit snel en eenvoudig met Help123. Help123 is een app die u kunt gebruiken op desktop, laptop, tablet of smartphone.

Deskundigen van ambulancediensten, brandweer en bhv-specialisten hebben aangegeven wat iedereen zou moeten weten om snel en goed te kunnen handelen bij een ongeluk of calamiteit. Zo is het belangrijk dat mensen weten waar welke hulpmiddelen (zoals brandblusser, EHBO-doos etc.) in het bedrijf liggen en welke afspraken zijn gemaakt (zoals waar verzamelen we bij een ontruiming). Het is ook belangrijk dat mensen in de basis weten hoe ze moeten handelen bij een ongeluk met gevaarlijke stoffen, een ernstig ongeval, een brand of een ontruiming. De leermodule van Help123 is bedrijfsspecifiek en leert alle medewerkers welke afspraken bij uw bedrijf gelden maar ook hoe ze moeten handelen bij een ongeval of calamiteit.

Zie ook het filmpje met meer uitleg over Help123.

Unieke eigenschappen van Help123

Veiligheid

Help123.eu is ontwikkeld omdat ondernemers de veiligheid voor personeel en klanten belangrijk vinden en bhv goed willen organiseren. Voor veel ondernemers is alleen niet duidelijk wat hiervoor nodig is. Ook is niet duidelijk welke wettelijke eisen gelden. De coalitie Winkelambacht heeft daarom samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische Zaken onderzocht op welke wijze bhv praktisch is te organiseren. Eén van de uitgangspunten hierbij was om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Onder meer door te zorgen dat iedereen binnen het bedrijf weet wat te doen bij een ongeval of calamiteit. De cursus is weliswaar minder intensief door het ontbreken van praktijktraining (die niet noodzakelijk is om aan wettelijke eisen te voldoen), maar wel afgestemd op de dagelijkse praktijk van uw bedrijf en voldoet volledig aan de wettelijke bhv-verplichtingen.

Eenvoudig

Ondernemers hebben Help123 ingericht en vormgegeven (voor een impressie van een van de sessies met ondernemers zie dit filmpje ). Het was hierbij belangrijk dat Help123 snel en overal is te gebruiken. Dus geen ingewikkelde inlogsystemen of vragen maar een heldere en intuïtieve applicatie. Met Help123 legt u in drie stappen de bhv-afspraken vast die bij uw bedrijf gelden. Dit kost u per locatie ongeveer 15 tot 20 minuten. Help123 legt deze afspraken vast in het bhv-plan en maakt op basis hiervan een bedrijfsspecifieke bhv-training voor uw medewerkers. Als hun training dreigt te verlopen, herinnert  Help123 u eraan dat het tijd is voor de jaarlijkse herhaling van de training.

Een interactieve training

De online bhv-training is een combinatie van beeld, tekst, spraak en interactieve toetsvragen. Door deze combinatie (gebaseerd op dr. Mayers Cognitive Theory of Multimedia) wordt het leerproces versterkt. Op deze manier zorgt Help123 dat alle medewerkers weten wat ze moeten doen bij een ongeval of calamiteit.

Betaalbaar

Een praktijkcursus bhv kost jaarlijks al gauw tussen de 150 en 300 euro per medewerker. Bovendien kunt u uw medewerker op cursusdagen niet inzetten in uw bedrijf, waardoor de kosten nog hoger uitvallen. Met Help123 betaalt u slechts € 10,00 ex. btw per medewerker per jaar. Voor een betaalbaar bedrag zorgt u dus dat al uw medewerkers op de hoogte zijn en blijven van alle bhv- afspraken die gelden binnen uw bedrijf.

Stap 1. 

Het is belangrijk om goede afspraken te maken over wat u en uw medewerkers doen bij een ongeval of brand. Help123 helpt u met het maken en vastleggen van alle afspraken en informatie in uw bedrijf. Als u klaar bent met stap 1, maakt Help123 een bhv-plan.

Stap 2. 

Het is belangrijk dat iedereen de bhv-afspraken kent. Daarom nodigt u alle medewerkers uit voor de online bhv-opleiding. Aan de hand van filmpjes en vragen, leren zij de afspraken uit het bhv-plan en wat te doen bij een ongeval of brand in uw bedrijf. Als ze voor de opleiding zakken, dan moeten ze deze over doen. Zijn ze geslaagd, dan ontvangen ze een certificaat.

Stap 3. 

U moet af en toe controleren of de bhv-afspraken nog kloppen. Ook is het belangrijk dat iedereen op de hoogte blijft van de afspraken. Help123 zorgt dat u altijd actueel bent. Zo kunt u in het dashboard zien wie geslaagd is, en krijgt u herinneringen om het bhv-plan te controleren en uw medewerkers uit te nodigen voor een herhaling van de bhv-opleiding. Help123 zorgt dat u bhv altijd heeft geregeld en dat uw afspraken actueel zijn. Zo verbetert u de veiligheid op de werkvloer voor uw medewerkers en klanten.

Met Help123 verzekert u veiligheid in uw bedrijf en voldoet u aan alle wettelijke bhv-verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De verplichtingen die vanuit de Arbowet voor bedrijfshulpverlening zijn hieronder uiteengezet.

artikel 15 lid 2

Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Minimale eisen aan bedrijfshulpverlening

Met Help123 informeert en leert u uw medewerkers hoe zij moeten handelen bij een ongeval, brand of andere noodsituaties en wat de afspraken zijn bij een evacuatie. In aanvulling op Help123 kunt u een of enkele medewerkers een praktijktraining laten volgen. Dergelijke trainingen besteden aandacht aan bijvoorbeeld het oefenen van reanimatie (al dan niet met AED) of het gebruiken van een brandblusser.

Er zijn dus nog andere onderwerpen die van belang zijn voor veiligheid op de werkvloer, maar deze vallen niet onder de minimale omvang van bhv zoals vermeld onder artikel 15 lid 2. Het medewerkers laten volgen van een dergelijke training is vrijwillig en dus niet wettelijk verplicht. 

artikel 15 (lid 1 en 3)

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. (zie boven).

De bhv’er:

De Arbowet stelt geen eisen aan wat een bedrijfshulpverlener is of waar deze aan zou moeten voldoen. Het verantwoordelijke ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft er expliciet voor gekozen om deze verantwoordelijkheid bij de werkgever te laten liggen. Deze kan immers zelf bepalen wat past binnen de bedrijfsvoering en de risico’s die daar spelen.

Help123 is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met overzichtelijke bedrijfsactiviteiten en waar de risico’s op een ongeval of calamiteit klein zijn. Help123 is er daarom op gericht om alle medewerkers te informeren wat te doen en hoe te handelen in geval van een calamiteit of brand. Het is daarom belangrijk dat de situatie van het bedrijf goed geschetst wordt en duidelijke afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld wie gebeld moet worden). In Help123 worden deze vastgelegd en leert iedereen hoe hiernaar te handelen bij een ongeval, calamiteit of brand.   

artikel 3.1

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: 

f. Elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is (art 9, 1e lid, 3e zin: De werknemer mag als gevolg van de werkonderbreking niet worden benadeeld in zijn positie in het bedrijf of in de inrichting).

Iedereen bhv?

Eén van de voorwaarden is dat elke (zie art. 3.1 onder f) medewerker op de hoogte is over wat hij of zij moet doen bij een calamiteit (bijvoorbeeld ontruiming of brand). Wanneer een werkgever slechts één of enkele werknemers naar een praktijk bhv-cursus stuurt, wordt dus niet aan deze verplichting voldaan omdat de gehele verantwoordelijkheid van ontruiming of het blussen van brand dan bij één of enkele personen ligt. Dit heeft als nadeel dat:

  • Overige werknemers geen weet hebben wat te doen bij een calamiteit.
  • De werkgever deze getrainde bhv’er(s) altijd op het bedrijf aanwezig moet hebben in het geval van een calamiteit. (Wat als deze persoon net met vakantie is?).
  • De werkgever niet voldoet aan de regelgeving omdat niet alle medewerkers op de hoogte zijn van wat te doen bij calamiteiten (zie wederom Artikel 3f).

Om deze reden is er bij Help123 voor gekozen om een effectieve opleiding te ontwikkelen, die toegesneden is op de bedrijfsspecifieke situatie en alle medewerkers actief hiervoor worden opgeleid. 

artikel 3.1 e. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;

Welke maatregelen moet een werkgever nemen?

Om te voldoen aan Art 3.1.e. van de Arbowet hebben we in de applicatie van Help123 een bhv-plan toegevoegd. In het bhv-plan staat de plattegrond van uw bedrijf en de locatie van bhv-hulpmiddelen zoals brandblusser, EHBO-doos etc. Daarnaast zijn in het bhv-plan de verzamellocaties bij evacuatie opgenomen en staan de taken die toebedeeld zijn aan de specifieke medewerkers binnen het bedrijf. Tot slot zijn er contactgegevens van de relevante (externe) hulpverleners opgenomen, zodat iedereen weet met wie er contact opgenomen moet worden. Dit bhv-plan wordt – naast vragen over evacuatie, brandbestrijding en eerste hulp bij ongelukken – in Help123 getoetst bij de werknemers.

Voor wie is Help123?

Kenmerken van winkelambachtelijke bedrijven zijn kleinschaligheid en beperkte veiligheidsrisico’s. Als dit op uw onderneming van toepassing is, kunt u Help123 gebruiken. Mocht uw onderneming voldoen aan de kenmerken van winkelambachtelijke bedrijven, maar uw branche is nog niet aangesloten, ook dan kunt u Help123  gebruiken. Selecteer in dat geval ‘overig’ in het inlogscherm. Mocht u twijfelen, dan kunt u altijd navraag doen via info@help123.eu.

 

 

Help123 is speciaal ingericht voor het organiseren van bhv op iedere bedrijfslocatie. Ook als uw bedrijf meerdere locaties heeft. Dan kunt u met Help123 voor iedere locatie een bhv-plan opstellen en de medewerkers die daar werken uitnodigen voor de opleiding. In het dashboard kunt u iedere locatie beheren.

Is uw bedrijf gevestigd u in een winkel- of outletcentrum? Ook dan kunt u met Help123 uw bhv organiseren en uw medewerkers opleiden. U legt dan de afspraken voor uw eigen zaak vast, samen met de afspraken die in het winkel- of outletcentrum gelden.

Voor grotere bedrijven en bedrijven met bijzondere risico’s, is maatwerk nodig. Dit geldt ook voor horecabedrijven of evenementen waar meer dan honderd bezoekers aanwezig zijn. Wij adviseren deze bedrijven met ons contact op te nemen via info@help123.eu voordat zij Help123 gaan gebruiken.

Help123 & de Arbowet

Met Help123 verzekert u veiligheid in uw bedrijf en voldoet u aan alle wettelijke bhv-verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De verplichtingen die vanuit de Arbowet voor bedrijfshulpverlening zijn hieronder uiteengezet.

artikel 15 lid 2

Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Minimale eisen aan bedrijfshulpverlening

Met Help123 informeert en leert u uw medewerkers hoe zij moeten handelen bij een ongeval, brand of andere noodsituaties en wat de afspraken zijn bij een evacuatie. In aanvulling op Help123 kunt u een of enkele medewerkers een praktijktraining laten volgen. Dergelijke trainingen besteden aandacht aan bijvoorbeeld het oefenen van reanimatie (al dan niet met AED) of het gebruiken van een brandblusser.

Er zijn dus nog andere onderwerpen die van belang zijn voor veiligheid op de werkvloer, maar deze vallen niet onder de minimale omvang van bhv zoals vermeld onder artikel 15 lid 2. Het medewerkers laten volgen van een dergelijke training is vrijwillig en dus niet wettelijk verplicht. 

artikel 15 (lid 1 en 3)

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. (zie boven).

De bhv’er:

De Arbowet stelt geen eisen aan wat een bedrijfshulpverlener is of waar deze aan zou moeten voldoen. Het verantwoordelijke ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft er expliciet voor gekozen om deze verantwoordelijkheid bij de werkgever te laten liggen. Deze kan immers zelf bepalen wat past binnen de bedrijfsvoering en de risico’s die daar spelen.

Help123 is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met overzichtelijke bedrijfsactiviteiten en waar de risico’s op een ongeval of calamiteit klein zijn. Help123 is er daarom op gericht om alle medewerkers te informeren wat te doen en hoe te handelen in geval van een calamiteit of brand. Het is daarom belangrijk dat de situatie van het bedrijf goed geschetst wordt en duidelijke afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld wie gebeld moet worden). In Help123 worden deze vastgelegd en leert iedereen hoe hiernaar te handelen bij een ongeval, calamiteit of brand.   

artikel 3.1

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: 

f. Elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is (art 9, 1e lid, 3e zin: De werknemer mag als gevolg van de werkonderbreking niet worden benadeeld in zijn positie in het bedrijf of in de inrichting).

Iedereen bhv?

Eén van de voorwaarden is dat elke (zie art. 3.1 onder f) medewerker op de hoogte is over wat hij of zij moet doen bij een calamiteit (bijvoorbeeld ontruiming of brand). Wanneer een werkgever slechts één of enkele werknemers naar een praktijk bhv-cursus stuurt, wordt dus niet aan deze verplichting voldaan omdat de gehele verantwoordelijkheid van ontruiming of het blussen van brand dan bij één of enkele personen ligt. Dit heeft als nadeel dat:

  • Overige werknemers geen weet hebben wat te doen bij een calamiteit.
  • De werkgever deze getrainde bhv’er(s) altijd op het bedrijf aanwezig moet hebben in het geval van een calamiteit. (Wat als deze persoon net met vakantie is?).
  • De werkgever niet voldoet aan de regelgeving omdat niet alle medewerkers op de hoogte zijn van wat te doen bij calamiteiten (zie wederom Artikel 3f).

Om deze reden is er bij Help123 voor gekozen om een effectieve opleiding te ontwikkelen, die toegesneden is op de bedrijfsspecifieke situatie en alle medewerkers actief hiervoor worden opgeleid. 

artikel 3.1 e. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;

Welke maatregelen moet een werkgever nemen?

Om te voldoen aan Art 3.1.e. van de Arbowet hebben we in de applicatie van Help123 een bhv-plan toegevoegd. In het bhv-plan staat de plattegrond van uw bedrijf en de locatie van bhv-hulpmiddelen zoals brandblusser, EHBO-doos etc. Daarnaast zijn in het bhv-plan de verzamellocaties bij evacuatie opgenomen en staan de taken die toebedeeld zijn aan de specifieke medewerkers binnen het bedrijf. Tot slot zijn er contactgegevens van de relevante (externe) hulpverleners opgenomen, zodat iedereen weet met wie er contact opgenomen moet worden. Dit bhv-plan wordt – naast vragen over evacuatie, brandbestrijding en eerste hulp bij ongelukken – in Help123 getoetst bij de werknemers.

Alle voordelen op een rij

Veiliger op de werkvloer

Iedereen is op de hoogte van de afspraken en weet wat te doen bij een ongeval of calamiteit.

Altijd actueel

Het dashboard geeft inzicht in de actualiteit van uw bhv-plan en bhv-organisatie.

Duidelijke afspraken

Met Help123 organiseert u bhv binnen uw bedrijf of bedrijfslocaties en legt deze afspraken vast.

Betaalbaar

Met Help123 regelt u uw bedrijfshulpverlening voor slechts € 10,00 ex. btw per medewerker per jaar .

Ontwikkeld voor en door ondernemers

Daarnaast hebben hulpverleners, bhv-trainers en deskundigen Help123 inhoudelijk vormgegeven.

Minder administratie

Door deze online mobile training heeft u weinig papieren rompslomp.

Gemakkelijk in gebruik

De training is intuïtief, en dus makkelijk te volgen. De bhv-applicatie en training is daarnaast geschikt voor PC, tablet & smartphones.

Voldoet aan wettelijke verplichtingen bhv

U voldoet aan al uw wettelijke verplichtingen inzake bhv uit de arbowetgeving.

Maatwerk is mogelijk

De applicatie kan ook op maat gemaakt worden voor elke onderneming.

Tarief voor gebruik Help123

Speciaal ontwikkeld voor en door ondernemers.

Iedereen weet wat te doen bij een ongeluk of brand.

Altijd op de hoogte van actuele bhv-kennis.

Jaarlijkse updates en actuele opleidingen.

Bhv-afspraken voor iedereen duidelijk en toegankelijk.

Geen papieren rompslomp en lagere kosten.

Tarief

10,00

Per jaar per medewerker