BHV verplichting

Bedrijfshulpverlening blijkt een lastig onderwerp voor ondernemers. Je wilt het graag goed geregeld hebben, maar hoe doe je dat? Hieronder staat de wetgeving uitgelegd.

Bhv is opgenomen in de Arbowet in artikel 3 en artikel 15 (lid 1,2,3). Deze stelt geen expliciete eisen aan de invulling hiervan. Ondernemers kunnen daardoor zelf bepalen wat past binnen de bedrijfsvoering en de risico’s die daar spelen. Wel zijn er een aantal eisen gesteld waaraan bhv minimaal moet voldoen:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Deze minimale vereisten zijn opgenomen in Help123 door middel van e-learning.

Daarnaast staat er in de Arbowet expliciet dat elke werknemer bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van ander de nodige maatregelen moet kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen. In tegenstelling tot een bhv-cursus, waar slechts enkele medewerkers doorgaans aan deelnemen, zorgt Help123 ervoor dat elke medewerker weet wat hij/zij moet doen bij een calamiteit. Wilt u nog meer weten over bhv? Lees dan hier meer!

Benieuwd in hoeverre jouw bedrijf nu voldoet aan de bhv-verplichtingen? Via deze link kun je aan de hand van 6 simpele vragen zien wat er nog ontbreekt. En natuurlijk hoe Help123 dit kan invullen.