Algemeen

Voldoe ik met Help123 aan de wettelijke verplichting?

Ja, als u alle stappen van Help123 heeft doorlopen en uw bhv heeft georganiseerd met uw medewerkers, dan voldoet u aan de verplichtingen voor bedrijfshulpverlening in de Arbowet.

De tool is opgezet in samenwerking met veiligheidsdeskundigen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast hebben wij met diverse hulpinstanties (ambulance en brandweer) en de alarmcentrale voor 112 gesproken en aan hen gevraagd hoe werkgevers en bhv’ers zelf het beste invulling kunnen geven aan de bedrijfshulpverlening en gerelateerde verplichtingen. Dit alles hebben wij verwerkt in de bhv-applicatie Help123.

Met alleen een bhv-cursus voldoet u zelfs niet volledig aan de regelgeving. Met Help123 is vastgelegd welke afspraken er gelden, weet iedereen hoe te handelen en is dit ook nog eens goed geadministreerd. Bij een algemene bhv-cursus weten slechts enkele werknemers hoe te handelen bij een calamiteit, daarnaast leren zij niet altijd welke afspraken gelden binnen het bedrijf en wordt nergens geadministreerd hoe binnen het bedrijf omgegaan wordt met een calamiteit.

Moet ik al mijn medewerkers uitnodigen voor Help123?

Wij adviseren dat u dit wel doet. Eén van de voorwaarden uit de Arbowet is dat medewerkers op de hoogte zijn wat te doen bij een calamiteit (bijvoorbeeld ontruiming of brand). Eén of enkele werknemers naar een praktijk bhv-cursus sturen voldoet dan niet. Dan ligt de gehele verantwoordelijkheid van ontruiming of het blussen van brand bij één of enkele personen. Dit heeft als nadeel dat:

  • overige werknemers geen weet hebben wat te doen bij een calamiteit;
  • er altijd een getrainde bhv’er(s) aanwezig moet zijn in het geval van een calamiteit (wat als deze persoon net met vakantie is?);
  • de werkgever niet voldoet aan de regelgeving omdat niet alle medewerkers op de hoogte zijn van wat te doen bij calamiteiten (zie artikel 3 onder f van de Arbowet).

Om deze reden is ervoor gekozen om met Help123 een effectieve opleiding te ontwikkelen, die toegesneden is op de bedrijfsspecifieke situatie die alle medewerkers actief opleidt. Help123 spitst de vragen over bedrijfshulpverlening specifiek toe op het bedrijf waar de werknemer werkt. Hierdoor is een werknemer ook daadwerkelijk op de hoogte van wat hij of zij moet doen bij een calamiteit op zijn eigen werkplek

Moeten mensen nog een bhv- of EHBO-opleiding volgen?

Nee, dat is niet verplicht volgens de wet.

In de Arbowet staat nergens een verplichte praktijktraining vermeld. De woorden praktijk of training komen bijvoorbeeld niet eens voor in de gehele Arbowet. De invulling die veel bhv-trainers aan de bhv-verplichtingen geven via een praktijktraining is dus slechts één van de vele manieren, maar komen niet voort uit een verplichting volgens de Arbowet. Wij raden wel aan om het bhv-plan en de bijbehorende afspraken naast de jaarlijkse training van Help123 periodiek gezamenlijk door te nemen.

Het is daarnaast natuurlijk altijd goed als er medewerkers zijn die een uitgebreide training hebben gevolgd. U bepaalt zelf of u dit bij uw bedrijf nodig vindt.

Is een praktijktraining verplicht volgens de Arbowet?

Nee, dat is niet verplicht volgens de wet. In de Arbowet staat nergens een verplichte praktijktraining vermeld. De woorden praktijk of training komen bijvoorbeeld niet eens voor in de gehele Arbowet. De invulling die veel bhv-trainers aan de bhv-verplichtingen geven via een praktijktraining is dus slechts één van de vele manieren, maar komen niet voort uit een verplichting volgens de Arbowet. Wij raden wel aan om het bhv-plan en de bijbehorende afspraken naast de jaarlijkse training van Help123 periodiek gezamenlijk door te nemen.

Desondanks zien wij een praktijkervaring alleen maar als goede toevoeging aan onze online applicatie omdat meer oefening bijdraagt aan een veiligere werkomgeving. Wij begrijpen ook dat het van belang is (of dat u het belangrijk vindt) om bepaalde zaken ook in de praktijk te oefenen om ook in de praktijk wat meer zekerheid te krijgen.

Hoe vaak moeten medewerkers de bhv-training doen?

Nee, dat is niet verplicht volgens de wet. In de Arbowet staat nergens een verplichte praktijktraining vermeld. De woorden praktijk of training komen bijvoorbeeld niet eens voor in de gehele Arbowet. De invulling die veel bhv-trainers aan de bhv-verplichtingen geven via een praktijktraining is dus slechts één van de vele manieren, maar komen niet voort uit een verplichting volgens de Arbowet. Wij raden wel aan om het bhv-plan en de bijbehorende afspraken naast de jaarlijkse training van Help123 periodiek gezamenlijk door te nemen.

Desondanks zien wij een praktijkervaring alleen maar als goede toevoeging aan onze online applicatie omdat meer oefening bijdraagt aan een veiligere werkomgeving. Wij begrijpen ook dat het van belang is (of dat u het belangrijk vindt) om bepaalde zaken ook in de praktijk te oefenen om ook in de praktijk wat meer zekerheid te krijgen.

Moet ik mijn bhv’ers blijven certificeren?

Een hardnekkig misverstand is dat u verplicht bent om bhv’ers te blijven certificeren. Het enige wat uw medewerkers/bhv’ers verplicht zijn, is dat zij op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken, wat te doen met een calamiteit, waar nooduitgangen zijn, met wie zij contact moeten hebben, wat het noodnummer is etc. etc. Het maakt hiervoor niet uit of een medewerker een certificaat heeft of niet.

Een bhv-certificaat bestaat volgens de Arbowet niet en een tijdlimiet daaraan dus ook niet. Wij voorzien uw medewerkers wel van een certificaat zodat zij een bewijs hebben dat zij de training voldoende hebben afgerond. Dit certificaat is een jaar geldig omdat eens in de zoveel tijd een herhaling nodig is om bepaalde afspraken en handelingen te onthouden. Deze herhaling wordt vaak op één jaar gezet (bij Help123 houden wij eenzelfde herhaling aan), maar dit maakt geen verschil voor het voldoen aan de wetgeving. Het gaat dus om het op de hoogte stellen en op de hoogte blijven houden van uw medewerkers over de afspraken die gelden binnen uw bedrijf omtrent bedrijfshulpverlening.